SEO KUNGSBACKA

SEO Kungsbacka hjälper företag att synas bättre på Google genom beprövade strategier och processer för Lokal-SEO.

GRATIS SEO-ANALYS

Få en gratis analys av din hemsida. Du får snabbt reda på vilka sökord din hemsida visas på samt vilka positioner du har.

Du får även reda på hur mycket organisk trafik hemsidan får och vad potentialen för dina produkter och tjänster är.

Fyll i vilken domän du vill analysera samt mailadress.

Du kan även fylla i vilket eller vilka sökord som är mest relevanta för dig och ditt varumärke.

FYLL I DINA UPPGIFTER NEDAN OCH FÅ ANALYSEN DIREKT I DIN INKORG


VAD ÄR SEO?

SEO står för Search Engine Optimization (sökmotoroptimering). Vilket handlar om att sökmotoroptimera sin hemsida för att synas så högt upp i Googles sökresultat som möjligt. Att söka på Google är det vanligaste sättet för människor att hitta och komma åt information, produkter och tjänster digitalt. Därmed är SEO, sökmotoroptimering, avgörande för att förbättra ranking, mängden trafik och potentiella kunder till din webbplats.

Förbättra rankingingen på Google med SEO Kungsbacka

SEO Kungsbacka erbjuder anpassade lösningar (såsom lokal-SEO) som ökar och förbättrar ditt företags ranking på Google. Vi arbetar med sökmotoroptimering på både lokal, nationell och internationell nivå. 

SEO Kungsbacka arbetar för att ni ska få kontakt med potentiella kunder i alla delar av köpresan, med fokus på de sökord på Google som ligger närmast köp. Det ökar möjligheterna till fler kunder och ökad omsättning för er verksamhet i Kungsbacka.

SEO-Optimerade landningssidor

SEO Kungsbacka skapar landningssidor som driver relevant trafik och konverterar.

Vi har många års erfarenhet av att skapa landningssidor som är sökmotorsoptimerade för att ranka bra och driva trafik från Google. Landningssidorna är optimerade utifrån ett konverteringsperspektiv för att uppnå ett bra resultat åt våra kunder. Tex ”SEO Kungsbacka” vilken är optimerad för att synas vid sökningar på SEO Kungsbacka

SEO-optimerade landningssidor med fokus på konverteringsoptimering är ett bra alternativ för er som vill nischa er med en viss produkt eller tjänst mot en specifik målgrupp. Vilket oftast ökar chanserna till fler konverteringar från besökare till kund. 

Arbetsprocess

Så arbetar vi på SEO Kungsbacka med sökmotoroptimering

1. MÖTE

På SEO Kungsbacka startar vi alla nya SEO-projekt med ett första möte för att lära oss mer om våra kunders verksamhet och framtida mål. Vilket innefattar allt från affärsmål, målgrupp, produkter eller tjänster som ni vill sälja mer av.

2. Nuläge och strategi

Vi gör en nulägesanalys för att ta reda på hur väl ni syns på Google i dagsläget. Sedan skapar vi en SEO-strategi utifrån potential på Google i kombination med er ambitionsnivå och budget.

3. Implementering

När SEO-strategin godkänts påbörjar vi på SEO Kungsbacka omgående vårt arbete med sökmotoroptimering på Google enligt vald strategi. Alltid med ett agilt och datadrivet förhållningssätt.

4. RAPPORTER

Vi följer löpande upp resultatet av vårt arbete och rapporterar det till er. Vilket ger er full inblick i hur er Google ranking förändras över tid.

5. Optimering

Vi arbetar enligt ett agilt förhållningssätt och kan snabbt anpassa strategin utifrån den återkoppling vi får via analys av er data. Därför arbetar vi löpande med att optimera er webbsida och landningssidor för att klättra i rankingen på Google.

6. Löpande arbete

Steg 4 och 5 sker löpande för att ge bästa resultat på lång sikt.

SEO är en viktig del i din marknadsföring

90% av alla sök genomförs på Google och majoriteten av internetanvändarna i Sverige använder Google dagligen. Det är således en naturlig kanal att använda sig av för att hitta information om produkter eller tjänster man finner intressant. 

Därför är det både viktigt och värdefullt för ert företag att synas på relevanta sökningar inom er bransch och utifrån vad ni erbjuder. Med chansen att fånga potentiella kunder i alla delar av tratten. 

Lokal SEO med SEO Kungsbacka

Lokal SEO är en SEO-strategi som hjälper ditt företag i Kungsbacka att synas mer i lokala sökresultat på Google.

Alla företag som har en fysisk plats eller säljer produkter/tjänster inom ett geografiskt område kan dra nytta av lokal SEO. Om du söker på Google efter nyckelord eller fraser relaterade till ditt företag i Kungsbacka ser du ofta en karta över lokala företag. Genom arbete med din lokala SEO kan ditt företag visas i denna lista.

Sätter man upp sin lokala SEO i Kungsbacka på rätt sätt kommer potentiella kunder snabbt och enkelt hitta information om ditt företag, vilket tar dem ett steg närmare en konvertering. Vilket är vår målsättning med SEO Kungsbacka, via lokal SEO. 

SEO kräver löpande arbete för att få resultat

SEO betyder Search Engine Optimization och innebär helt enkelt att man optimerar innehållet på en hemsida för att ranka högre i Googles organiska sökresultat. Vilket består av de hemsidor som syns under Googles betalda sök-annonser. 

Det krävs generellt ett smart, långsiktigt och löpande arbete för att ranka högt i Googles organiska sökresultat på de sökord man fokuserar på. Dessutom behöver man aktivt fortsätta SEO arbetet även om man nått de åtråvärda topp placeringarna. 

Därför rekommenderar vi att komplettera med Google Ads. För att på så vis uppnå snabbare resultat och se SEO arbetet som en långsiktig investering med målet att på sikt få “gratis” trafik till sin hemsida.

Vi som jobbar med SEO Kungsbacka

Tobias Abrahamsson

SEO & Webbutveckling
0760 47 37 88

Dan Sonström

Strategi & Copy
0760 29 94 26

FRÅGOR OCH SVAR OM SEO

SEO står för ”Search Engine Optimization”, vilket är processen att synas så högt upp som möjligt i sökresultaten i sökmotorer så som Google.

Kom ihåg att ju högre din hemsida rankar, desto fler  personer kommer att se den och din trafik och försäljning kan då öka.

Lokal SEO handlar om att öka synligheten så att ditt företag visas lokal på relevanta sökningar. Detta kan vara företag med fysiska lägen, som en livsmedelsbutik eller tandläkarmottagning, eller företag inom serviceområde som verkar inom ett visst geografiskt område, som en snickare eller ett städföretag.

On page SEO (även kallad ”on site SEO”) handlar om att optimera hemsidans innehåll för sökmotorer samt användare. För att förbättra sin on page SEO är det viktigt att jobba med optimering av titlar och meta, innehåll, interna länkar, bildoptimering och strukturen på hur detta är uppbyggt.

On page skiljer sig från off page där man optimerar för saker som sker utanför din webbplats (till exempel backlinks).